Taikos namai Teisės ekspertai

„Geriau tvirta taika, nei pergalės viltis”  T.  Livijus
PASITIKI
+ 0
LAIMINGŲ KLIENTŲ
0
VERSLO KLIENTŲ
0
PASIEKTŲ TAIKOS SUSITARIMŲ
0 %
TRUMPAI aPIE MANE

Esu Aušra Gasiūnienė, Taikos namai vadovė. Turiu per 20 metų teisinio darbo patirtį. Esu dirbusi tiek privačiame, tiek valstybiniuose sektoriuose. Taikos namai teikia teisines ir mediacijos paslaugas tiek verslui tiek fiziniams asmenims. Teisinės paslaugos apima konsultacijas civilinės, sutarčių, šeimos bei darbo teisės srityse. Rengiame įvairaus pobūdžio sutartis, atliekame jų teisinį vertinimą, rengiame įvairaus pobūdžio kitus dokumentus: pvz. raštus, atsakymus dėl force majeure aplinkybių, pranešimus dėl mokėjimų ir pan.; taip pat įvairias tvarkas, taisykles, nuostatus, įstatus, pareigines instrukcijas ir kt. Vykdome ikiteisminį skolų išieškojimą. Tikime, kad bet kokį ginčą galima išspręsti taikiai, patiriant kuo mažesnius laiko ir pinigų kaštus. Todėl daugeliui ginčų taikome mediacija – ginčo išsprendimą be teismo. Net ir po ginčo, yra galimas tolimesnis partnerių bendradarbiavimas. Jei Jums reikalinga teisinė pagalba, kurios nepaminėjome, vis tiek galite kreiptis. Bendradarbiaujame su įvairių sričių teisininkais ir advokatais

Trys žingsniai iki sėkmės

Kad ir koks ginčas bebūtų, visada galima pasiekti taikų susitarimą:

Ženkliai sumažina išlaidas

Užtikrinamas konfidencialumas

Galima eiti į priekį

TAVO TEKSTAS 

TRYS EILUTĖS

01

Ženkliai sumažina išlaidas:

Bylinėjimas teisme kainuoja brangiai. Mokamas tiek žyminis mokestis valstybei, tiek už advokato paslaugas. Mediacijoje šių išlaidų išvengsite, o pačios mediacijos kaštai yra ženkliai mažesni. 

02

Užtikrinamas konfidencialumas:

Mediacijos metu atskleista informacija laikoma slapta, ją draudžiama viešinti, nebent ginčo šalys susitartų kitaip.  Galite dalyvauti individualiuose pokalbiuose. Verslo santykiuose galima išvengti istorijos įrašo apie teisminį procesą, Jūsų komercinės paslaptys bus tinakamai apsaugotos, nes nėra daromi įrašai.

03

Galime eiti į priekį:

Teismui priėmus sprendimą, viena iš šalių visada bus nepatenkinta. Mediacijos metu sudarius taikų susitarimą galimas ir tolimesnis bendradarbiavimas su verslo partneriu, nes tokiu būdu išsaugoma socialinė taika, visos šalys yra laimėtojos. Vertinant buvusių sutuoktinių santykius, jiems lengviau bus bendrauti, sprendžiant klausimus dėl vaikų auklėjimo, lavinimo ir pan. Yra nustatyta, kad taikiai susitarus, toks susitarimas bus geranoriškiau vykdomas.

Jūs esate nusipelnę profesionalios teisinės pagalbos

DAUGIAU NEI 21 METŲ TEISINĖ PATIRTIS