Taikos namai Teisės ekspertai

“Geriau tvirta taika, nei pergalės viltis”  T.  Livijus

Taikos namai Teisės ekspertai

“Geriau tvirta taika, nei pergalės viltis”  T.  Livijus
TRUMPAI aPIE MANE

Esu Aušra Gasiūnienė, Taikos namai vadovė. Turiu 20 metų teisinio darbo patirtį. Esu dirbusi tiek privačiame, tiek valstybiniuose sektoriuose. Taikos namai teikia teisines ir mediacijos paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims. Konsultuojame civilinės, sutarčių, prievolių vykdymo, šeimos bei darbo teisės srityse. Rengiame sutartis, atliekame jų teisinį vertinimą, taip pat įvairaus kitus dokumentus, kaip pvz. raštus, atsakymus dėl force majeure aplinkybių, pranešimus dėl mokėjimų ir pan.; taip pat įvairias tvarkas, taisykles, nuostatus, įstatus, pareigines instrukcijas ir kt. Vykdome ikiteisminį skolų išieškojimą.

Nuo 2020-01-01 įsigaliojus LR Mediacijos įstatymo pakeitimams, teikiame privalomos mediacijos paslaugas šeimos bylose. Padedame taikiai išspręsti ginčus dėl santuokos nutraukimo, išlaikymo vaikams, bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo, sutuoktinių turto padalijimo ir kt. Tikime, kad bet kokį ginčą galima išspręsti taikiai, patiriant kuo mažesnius laiko ir pinigų kaštus. Todėl mediacijos procesą – ginčo išsprendimą be teismo galime taikyti ir verslo santykiuose, sprendžiant ginčus dėl prievolių, įsipareigojimų vykdymo ir pan. Tokiu būdu sprendžiant ginčus šalys taupo laiką ir pinigus, skirtingai nei teismo procese, užtikrinamas konfidencialumas. Be to, net ir po ginčo, yra galimas tolimesnis partnerių bendradarbiavimas.

Jei Jums reikalinga teisinė pagalba, kurios nepaminėjome, vis tiek galite kreiptis. Bendradarbiaujame su įvairių sričių teisininkais ir advokatais.

Trys žingsniai iki sėkmės

Kad ir koks ginčas bebūtų, visada galima pasiekti taikų susitarimą:

Ženkliai sumažina išlaidas

Užtikrinamas konfidencialumas

Galima eiti į priekį

Trys žingsniai iki sėkmės

Kad ir koks ginčas bebūtų, visada galima pasiekti taikų susitarimą:

Ženkliai sumažina išlaidas

Užtikrinamas konfidencialumas

Galima eiti į priekį

01

Ženkliai sumažina išlaidas:

Bylinėjimas teisme kainuoja brangiai. Mokamas tiek žyminis mokestis valstybei, tiek už advokato paslaugas. Mediacijoje šių išlaidų išvengsite, o pačios mediacijos kaštai yra ženkliai mažesni. 

02

Užtikrinamas konfidencialumas:

Mediacijos metu atskleista informacija laikoma slapta, ją draudžiama viešinti, nebent ginčo šalys susitartų kitaip.  Galite dalyvauti individualiuose pokalbiuose. Verslo santykiuose galima išvengti istorijos įrašo apie teisminį procesą, Jūsų komercinės paslaptys bus tinakamai apsaugotos, nes nėra daromi įrašai.

03

Galime eiti į priekį:

Teismui priėmus sprendimą, viena iš šalių visada bus nepatenkinta. Mediacijos metu sudarius taikų susitarimą galimas ir tolimesnis bendradarbiavimas su verslo partneriu, nes tokiu būdu išsaugoma socialinė taika, visos šalys yra laimėtojos. Vertinant buvusių sutuoktinių santykius, jiems lengviau bus bendrauti, sprendžiant klausimus dėl vaikų auklėjimo, lavinimo ir pan. Yra nustatyta, kad taikiai susitarus, toks susitarimas bus geranoriškiau vykdomas.

Jūs esate nusipelnę profesionalios teisinės pagalbos

DAUGIAU NEI 20 METŲ TEISINĖ PATIRTIS