SITUACIJOS VALDYMAS KARANTINO LIETUVOJE METU

Su didžiąja dalimi savo klientų nesu niekada susitikusi gyvai, kadangi dabartinės technologinės galimybės leidžia visus reikalus tvarkyti nuotoliniu būdu. Tam, kad parengti sandorį ar gauti konsultaciją, mano klientai neprivalo atvykti į biurą. Šiandieninės tendencijos to ir neleidžia daryti dėl mūsų visų saugumo. LR Vyriausybė 2020-03-14 priėmė nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo” (toliau – Nutarimas). Šio Nutarimo 3.2.1. p. skelbia, jog valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje. Privaloma užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų funkcijų (darbų) atlikimą. Privačiajam sektoriui rekomenduojama dirbti tokia pat darbo organizavimo forma kaip ir viešajame sektoriuje. Laikinai įvedami apribojimai dėl notarų, antstolių darbo. Kitos valstybinės įstaigos bei savivaldybės taip pat priėmė sprendimus su interesantais bendrauti tik el. paštu arba telefonu. Tai neabejotinai paliečia teisininkų bei mediatorių darbą. Privalome imtis ypatingų saugumo priemonių, nesilankyti įstaigose, saugoti savo ir asmenų, su kuriais bendraujame, sveikatą.

Visus klausimus galima aptarti telefonu +37061299410 ar elektroniniu paštu mediacijosnamai@gmail.com , taip pat naudojantis įvairiomis nuotolinio bendravimo programėlėmis, kurių apstu (Viber, Skype, WhatsApp, Messenger, Microsoft Teams, Discord, Zoom ir kt.). Naudoju jas visas, todėl galite pasirinkti tinkamą. Naudoju mobilų parašą, todėl reikiamus sutikimus dėl mediacijos bei pažymas apie mediacijos pabaigą operatyviai galiu išduoti nuotoliniu būdu. Sutartis bei kitus dokumentus taip pat galiu parengti nuotoliniu būdu. Naujausią informaciją apie pasikeitimus skelbsiu internetiniame puslapyje www.taikosnamai.lt . Saugokime save ir kitus!

Taip pat esu pasiruošusi suteikti visą reikiamą teisinę pagalbą Jums KARANTINO LIETUVOJE metu:

– Informavimas apie Force Majeure,

– Darbo teisė: Darbo organizavimas, atostogos, nedarbingumas, atleidimas, kiti teisiniai klausimai,

– Sutarčių, dokumentų rengimas ir pasirašymas nuotoliniu būdu, 

– Valstybės pagalbos teikimas verslui: Subsidijos, mokesčių/deklaracijų atidėjimas, kiti klausimai bendraujant su VMI, Sodra ir kt.,

– Dokumentų pateikimas teismui nuotoliniu būdu.

Į kiekvieną problemą žiūriu kūrybiškai, todėl netaikau visiems žinomų šablonų sprendžiant teisinius reikalus, kas mano klientams bei partneriams sutaupo laiko bei padeda patirti mažiausius nuostolius. Didžiausią pelną atneša tie sprendimai, į kuriuos klientai žiūri kūrybiškai, išeidami iš komforto zonos ar siekdami kompromiso. Sprendžiant teisinius klausimus, sudarant sandorius bei juos vykdant, būtinas sveikas ir sąmoningas požiūris į kitą sutarties šalį. Jei ir kyla problema, reaguokime laiku, nebėkime nuo esančios problemos, gal būt kuo anksčiau įspėję kitą šalį apie pasunkėjusias galimybes įvykdyti susitarimus, galėsime užkirsti kelią dar didesnės žalos atsiradimui. Komunikuokime!

 PATARIMAI:

–          naudotis IT komunikacijomis,

–          atidėti susitikimus, jei įmanoma, juos organizuoti nuotoliniu būdu.